Skolioza – powikłania

Skolioza często objawia się w postaci zniekształconej klatki piersiowej, a to może prowadzić do ucisku na narządy wewnętrzne, szczególnie na wasze płuca i serce, co w konsekwencji prowadzić może do upośledzenia wydolności krążenia oraz oddychania. Osoby dotknięte skoliozą są mniej sprawni, oraz ich wydolność jest poniżej dopuszczalnej normy aniżeli ich rówieśnicy. Częstym opisem objawu skoliozy jest uczucie duszności.

W pewnych przypadkach może prowadzić to do nawet do przedwczesnej śmierci pacjenta. Z tego względu tak ważna staje się szeroko pojęta znajomość zagadnienia oraz świadomość konieczności korzystania ze specjalistycznej pomocy w przypadku skoliozy. Aby bliżej przyjrzeć się problemowi dotyczącemu skoliozy,dokładnie (trójwymiarowo) należy spojrzeć na niego- ujrzeć struktury kostne (więzadeł, mięśni i nerwów) człowieka, które działając wspólnie decydują o właściwej budowie,  a także ii funkcji kręgosłupa. Kręgosłup człowieka składa się z kręgów kostnych, poukładanych jeden na drugim, którego centralnym elementem jest rdzeń kręgowy (tkanka nerwowa) będący pod ochroną kości. Każdy kręg natomiast składa się z dwóch części trzonowej oraz tak zwanego łuku kręgowego. Wspomniany przed chwilą trzon to nic innego jak przednia częścią kręgu, a łuk stanowi tylną część kręgu – a ona obejmuje wasz rdzeń kręgowy. To właśnie rozbudowana budowa kręgosłupa umożliwia ci wykonywanie ruchów we wszystkich kierunkach. Ruchomość zatem całego kręgosłupa jest wynikiem ruchów pomiędzy poszczególnymi kręgami.

Dodaj komentarz