Nubax

Kręgosłup u ludzi poddawany jest ciągłym obciążeniom o różnej intensywności. Taka postać rzeczy nierzadko prowadzi do zachwiania bilansu pomiędzy zdolnością absorbowania sił oraz regeneracji, a przeciążeniami ponad jego możliwości. Wynikiem tego dochodzi do trwałych zmian w systemie biomechanicznym kręgosłupa stanowiące koło napędowe dalszego osłabiania potencjału wytrzymałościowego. W końcu nawarstwione przeciążenia powodują w pierwszym etapie brak elastyczności pleców, tudzież z czasem dolegliwość i możliwie ból.

Aby zapobiec takim dolegliwościom stosuj codziennie ćwiczenia do prawidłowej trakcji kręgosłupa. Pomoże Ci w tym urządzenie NUBAX TRIO.

Dodaj komentarz